Micro Panorama Thumbnail for Social Sharing Sites

Best of 2006

(January 1st - December 31st, 2006)

Sosuke Sakai

Sunset

Sadlek Roman

Moravská Třebová

Moravská Třebová, Czech Republic

October 2006

Loading panorama viewer ...
Configuring ...

© 2006 Sadlek Roman, All Rights Reserved.

Help
Caption
City of Moravská Třebová

Number of inhabitants: 11 700 Location: on the border of Bohemia and Moravia, elevation 360 m above sea level Transportation Connection: The city is located on the I/35 motorway from Olomouc to Hradec Králové; the city is connected to the express railway link in Česká Třebová (ca 20 km), the nearest express motorway (D1) and air connection are in Brno (by private plane ca 60 km), in Staré Město (5 km) is an airport for private and light aircraft.
http://www.3dpano.eu/wwp/mt

http://www.3dpano.eu
Czech
Město Moravská Třebová

Počet obyvatel: 11 300 Poloha: na pomezí Čech a Moravy, nadmořská výška 360 m n. m. Dopravní dostupnost: městem prochází silniční komunikace I/35 z Olomouce do Hradce Králové, město je napojeno na rychlostní železniční uzel v České Třebové (cca 20 km), nejbližší dálniční (D1) i letecké spojení je v Brně (osobní letecká doprava cca 60 km), ve Starém Městě (5 km) je letiště pro sportovní letadla
Deutsch
Moravská Třebová

Einwohnerzahl: 11 700 Einwohner Lage: An der Grenze zwischen Böhmen und Mähren in einer Höhe von 360 m ü. d. M. Erreichbarkeit: Die Stadt durchquert die Fernstrasse I/35 von Olomouc nach Hradec Králové, sie ist angeschlossen an den Eisenbahnschnellknoten in Česká Třebová (ca.20 km), Autobahn (D1) und Flugplatz (für Personen) sind in Brno (ca. 60 km), in Staré Město (5 km) befindet sich ein Sportflugplatz

PLEASE RESPECT THE ARTIST’S WORK. All images are copyright by the individual photographers, unless stated otherwise. Use in any way other than viewing on this web site is prohibited unless permission is obtained from the individual photographer. If you're interested in using a panorama, be it for non-profit or commercial purposes, please contact the individual photographer. The WWP can neither negotiate for, nor speak on behalf of its participants. The overall site is copyright by the World Wide Panorama Foundation, a California Public Benefit Corporation. Webdesign © by Martin Geier www.geiervisuell.com