Micro Panorama Thumbnail for Social Sharing Sites

Best Of 2010

(January 1st - December 30th, 2010)

Ormar Tamm

Concert on Lake

Maciej G. Szling

Czarna Cerkiew greckokatolicka pw. Dymitra — Black Greek Catholic Church, Dimitri

Czarna, Poland, Europe

July 17, 2010, 14:30 local time

Loading panorama viewer ...
Configuring ...

© 2010 Maciej G. Szling, All Rights Reserved.

Help
Caption
An Orthodox church in Czarna was built in 1764. In the first half of the 19th Century it was altered, including significantly lengthening of the chancel. Currently it serves as a Roman Catholic church.

The walls of the nave, chancel and leaning tower are covered with the shingles. Over the nave stands the pavilion roof and over the chancel a multilayer one. Roofs, like bulbous domes crowning it with apparent lanterns, are covered with sheet metal. The church interior is covered with flat ceilings and a dome tent. Polychrome dating back to the first half of the 19th Century decorates it. The most valuable pieces include a complete Baroque Iconostasis of the 18th Century and the Baroque altar with an icon of the Virgin Mary with Child. The portal decorated with columns leading from the sanctuary to the sacristy also should be noted. The temple is surrounded by a charming stone wall.Cerkiew w Czarnej wzniesiona została w 1764 r., w 1. poł. XIX w. uległa przekształceniu, m.in. znacznie wydłużono prezbiterium. Obecnie użytkowana jest jako kościół rzymskokatolicki.

Ściany nawy, prezbiterium i pochyłej wieży pobite są gontem. Nad nawą wznosi się dach namiotowy, nad prezbiterium wielopołaciowy. Dachy, podobnie jak wieńczące je baniaste hełmy z pozornymi latarniami, pokryte są blachą. Wnętrze świątyni nakryte jest płaskimi stropami oraz namiotowymi kopułami. Dekoruje je polichromia z 1. poł. XIX w. Najcenniejszymi elementami wyposażenia są kompletny barokowy ikonostas z XVIII w oraz również barokowy ołtarz z ikoną Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Warto również zwrócić na ozdobiony kolumienkami portal wiodący z prezbiterium do zakrystii. Świątynia otoczona jest urokliwym kamiennym murkiem.
http://www.360cities.net/image/cerkiew-czarna-panoramiczna-fotografia#324.40,-7.90,70.0

http://www.szling.com Breath taking panoramic images :)
Equipment
Sole right system Nikon Forever

PLEASE RESPECT THE ARTIST’S WORK. All images are copyright by the individual photographers, unless stated otherwise. Use in any way other than viewing on this web site is prohibited unless permission is obtained from the individual photographer. If you're interested in using a panorama, be it for non-profit or commercial purposes, please contact the individual photographer. The WWP can neither negotiate for, nor speak on behalf of its participants. The overall site is copyright by the World Wide Panorama Foundation, a California Public Benefit Corporation. Webdesign © by Martin Geier www.geiervisuell.com