Micro Panorama Thumbnail for Social Sharing Sites

Best of 2013

(January 1st — December 31st, 2013)

W.D. Fuchs

Moonlight

Martin Frost

Kasprowy Wierch 1987m.n.p.m.

Tatry, Poland

August 22, 2013, 09:29

Loading panorama viewer ...
Configuring ...

© 2013 Martin Frost, All Rights Reserved.

Help
Caption
Kasprowy Wierch - położony jest w grani głównej Tatr i znajduje się zarazem na granicy polsko-słowackiej. Szczyt góruje nad trzema dolinami walnymi: Doliną Bystrej i Doliną Suchej Wody Gąsienicowej po stronie polskiej oraz Doliną Cichą po stronie słowackiej. Jest zwornikiem dla 4 grani. Nazwa Kasprowy Wierch pochodzi od leżącej u podnóży szczytu Hali Kasprowej, a ta z kolei według podań ludowych od imienia lub przezwiska jej właściciela – górala Kaspra. Zbudowany jest ze skał krystalicznych (granodioryty i pegmatyty), mimo położenia w młodszej części Tatr zbudowanej ze skał osadowych. Szczyt zwiedzany turystycznie był od dawna. Już ok. 1850 r. istniały wydeptane ścieżki z Doliny Gąsienicowej i z Goryczkowej Przełęczy nad Zakosy. Pierwsze odnotowane zimowe wejścia turystyczne: Klemens Bachleda i Karol Potkański ok. 1890. Od około 1910 r. Kasprowy Wierch stał się popularny wśród narciarzy. Obecnie jest najczęściej odwiedzanym szczytem Tatr – w sezonie do 4000 osób dziennie.

English Translation from Google Translate:
Kasprowy - is located in the main ridge of the Tatras and is also on the Polish-Slovak border . The peak towers over three valleys general meetings : Bystrej Valley and the Valley of Dry Water Gąsienicowa on the Polish side and Silent Valley on the Slovak side . It is the keystone for 4 ridge. The name comes from the Kasprowy lying at the foot of the peak Hall Kasprowa , and this , in turn, according to folk tales from the name or nickname of its owner - Highlander Kasper . It is composed of crystalline rocks ( granodiorites and pegmatites ) , despite its location in the younger part of the Tatras built of sedimentary rocks . The summit was a popular visitor to tourists for a long time . Already around 1850 were trodden path from the Valley Gąsienicowa and Goryczkowa Pass over Zakosy . The first recorded entry tires do Klemens Bachleda and Charles Potkański c.1890 . From about 1910 Kasprowy became popular among skiers . Today is the most visited peak of the Tatra Mountains - in the season to 4,000 people a day.
Equipment
Nikon D90, Sigma 8mm f/3.5, Manfrotto, Photoshop, Pano2QTVR

PLEASE RESPECT THE ARTIST’S WORK. All images are copyright by the individual photographers, unless stated otherwise. Use in any way other than viewing on this web site is prohibited unless permission is obtained from the individual photographer. If you're interested in using a panorama, be it for non-profit or commercial purposes, please contact the individual photographer. The WWP can neither negotiate for, nor speak on behalf of its participants. The overall site is copyright by the World Wide Panorama Foundation, a California Public Benefit Corporation. Webdesign © by Martin Geier www.geiervisuell.com