Micro Panorama Thumbnail for Social Sharing Sites

Culture

(January 1st 2012 - December 31st, 2013)

Dani Fuchs

Electric Guitars

Martin Frost

Muzeum Stutthof w Sztutowie

Sztutowo, Poland

May 2, 2013, 11:29

Loading panorama viewer ...

© 2013 Marcin Mróz, All Rights Reserved.

Help
Caption
Stutthof lub Arbeitserziehungslager Stutthof – niemiecki obóz koncentracyjny utworzony na anektowanych terenach Wolnego Miasta Gdańska (niem. Freie Stadt Danzig), w miejscowości Sztutowo, 36 km od Gdańska. Funkcjonował od 2 września 1939 roku do 9 maja 1945 roku. Był pierwszym i najdłużej istniejącym obozem tego typu na terenach wchodzących aktualnie w skład Państwa Polskiego.

Na obszarze Okręgu Rzeszy Gdańsk – Prusy Zachodnie (niem. Reichsgau Danzig-Westpreussen) obóz Stutthof stanowił jeden z głównych instrumentów, służących do masowej eksterminacji ludności. W czerwcu 1944 r. włączono go do realizacji „Ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej” („Endlösung”), nabrał więc charakteru obozu masowej zagłady.

English (from Google Translate):
Stutthof or Arbeitserziehungslager Stutthof - a German concentration camp established on land annexed from the Free City of Danzig, in Sztutowo, 36 km from Gdansk. It operated from 2 September 1939 to 9 May 1945. It was the first and longest established camp of this type in the areas currently included in the composition of the Polish State.

In the area of ​​Gdańsk District Reich - West Prussia Stutthof camp was one of the main instruments used for mass extermination. In June 1944, are included in the implementation of the "Final Solution of the Jewish question", so I took a camp of mass destruction.
Equipment
Nikon D90, Sigma 8mm f/3.5, Manfrotto, Photoshop, Pano2QTVR

PLEASE RESPECT THE ARTIST’S WORK. All images are copyright by the individual photographers, unless stated otherwise. Use in any way other than viewing on this web site is prohibited unless permission is obtained from the individual photographer. If you're interested in using a panorama, be it for non-profit or commercial purposes, please contact the individual photographer. The WWP can neither negotiate for, nor speak on behalf of its participants. The overall site is copyright by the World Wide Panorama Foundation, a California Public Benefit Corporation. Webdesign © by Martin Geier www.geiervisuell.com