Micro Panorama Thumbnail for Social Sharing Sites

History

(September 16-25, 2011)

W.D. Fuchs

Ital Reding Hofstatt

Martin Frost

December 1970

Gdynia, Poland

September 25, 2011, 12:31

Loading panorama viewer ...
Configuring ...

© 2011 Marcin Mróz, All Rights Reserved.

Help
Caption
Polish:
Pomnik ofiar Grudnia 1970. Grudzień 1970, wydarzenia grudniowe. Był to pierwszy przypadek na świecie użycia wojska przez komunistyczną partię do pacyfikacji, w której zginęli robotnicy w pokojowych manifestacjach lub idący do pracy. W 1970, w czwartek 17 grudnia o godz. 6 rano, w pobliżu Stoczni im. Komuny Paryskiej do przybywających do pracy stoczniowców wojsko otworzyło ogień z broni maszynowej. Padli pierwsi zabici. Wywołane tym faktem spontaniczne manifestacje zdążały w ciągu dnia poprzez miasto w kierunku budynku Miejskiej Rady Narodowej, atakowane przez milicję.Google translation to English:
Monument to victims of December 1970. December 1970, the December events. This was the first in the world by the use of troops to pacify the Communist party, in which workers were killed in peaceful demonstrations or going to work. In 1970, on Thursday 17 December at. 6 am, near the Shipyard. The Paris Commune shipyard workers arriving for work the troops opened fire with machine guns. They fell first killed. This fact caused by spontaneous demonstrations zdążały during the day through the city towards the building of the National Council Municipal, attacked by militia.
Equipment
Nikon D90, Sigma 8mm f/3.5, Manfrotto, Photoshop, Pano2QTVR

PLEASE RESPECT THE ARTIST’S WORK. All images are copyright by the individual photographers, unless stated otherwise. Use in any way other than viewing on this web site is prohibited unless permission is obtained from the individual photographer. If you're interested in using a panorama, be it for non-profit or commercial purposes, please contact the individual photographer. The WWP can neither negotiate for, nor speak on behalf of its participants. The overall site is copyright by the World Wide Panorama Foundation, a California Public Benefit Corporation. Webdesign © by Martin Geier www.geiervisuell.com